Oppimateriaalin ja tekoälyn yhdistämisessä tulee huomioida tekijänoikeudet

Kannanotot 20.5.2024

Kovaa vauhtia kehittyneet tekoälysovellukset tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia koulutyön tekemiseen ja kehittämiseen. Yhä useampi opettaja hyödyntää generatiivista tekoälyä esimerkiksi koetehtävien laatimiseen tai oppimateriaalin eriyttämiseen eritasoisille oppilaille.

On kuitenkin syytä muistaa, että kustantajien tuottamat oppimateriaalit ovat tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, joita ei tule ilman lupaa syöttää kaupallisten tekoälysovellusten käyttöön. Kun tekijänoikeudella suojattua sisältöä syötetään tekoälyohjelmaan, on kyse sellaisesta kopioinnista tai kappaleen valmistamisesta, johon tarvitaan tekijän tai kustantajan lupa. Kopioston kopiointilupa ei kata tällaista teosten käyttöä.

Vastuuton tekoälyn käyttö vaarantaa laadukkaan oppimateriaalin saatavuuden

Tekoälymallit oppivat jatkuvasti lisää, kun käyttäjät syöttävät niille sisältöä. Kun esimerkiksi oppikirjan tekstikappaleen syöttää tekoälytyökalulle, tulee samalla luovuttaneeksi materiaalin palvelun tarjoajan käyttöön kielimallien jatkokoulutusta varten. Tämä mahdollistaa vastaavien oppimateriaalien generoimisen ilman, että huomioidaan alkuperäisen materiaalin tekijöiden oikeuksia.

Seurauksena alkuperäisten oppimateriaalien kysyntä laskee, eikä niiden tekeminen ole enää kannattavaa. Tämä heikentää laadukkaan materiaalin saatavuutta jatkossa. Jos uutta, laadulla kilpailevaa oppimateriaalia ei enää synny, tekoäly pyörittää samaa dataa uudelleen ja uudelleen, mikä johtaa käytettävän materiaalin tietojen ja pedagogisen pohjan murenemiseen.

Toimimalla vastuullisesti voit vaikuttaa siihen, että jatkossakin on tarjolla laadukasta kotimaista oppimateriaalia.

On tilanteita, jossa aineiston käyttöehdot sallivat tekoälyn käytön. Digitaalinen oppimateriaali saattaa esimerkiksi sisältää oman sisäänrakennetun tekoälytyökalun. Myös monet maksulliset, yrityskäyttöön suunnitellut tekoälysovellukset on toteutettu niin, ettei tietoa siirry kielimallien koulutuskäyttöön.

Hyvää tietoa tekijänoikeudesta tarjoaa Kopioston ylläpitämä Kopiraittila-palvelu.

Opettaja, arvosta oppimateriaalin laatineiden kollegojesi työtä ja kunnioita tekijänoikeuksia:
  • Älä kopioi aineistoa oppimateriaaleista ChatGPT:hen tai muihin tekoälysovelluksiin,
    jotka käyttävät materiaalia kielimallien kouluttamiseen.
  • Ohjaa tekoälyä omin sanoin, älä toisten kirjoittamalla tekstillä.
  • Opasta myös oppilaita toimimaan oikein.

Lue lisää: Kustantajat huolissaan oppimateriaalien syöttämisestä tekoälylle – Kopiosto