Suomen Kustannusyhdistyksen lausunto: Oppivelvollisuuden laajentaminen vaatii riittävää resursointia

Kannanotot 12.6.2020

Suomen Kustannusyhdistys on 12.6.2020 antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuden pidentämiseksi (30.4.2020).

Lausunnon keskeinen sisältö:

 1. Yhdenvertaisuuden tavoite on hyvä. Sitä ei tule vaarantaa aliresursoimalla koulutuksenjärjestäjiä. Muuten seurauksena on rinnalle nouseva yksityinen sektori oppimateriaalien ja koulutuspalvelujen osalta. Silloin varakkaammat ovat nykyistä etuoikeutetummassa asemassa, sillä he kykenevät hankkimaan näitä lisäpalveluita.
 2. Kierrätyksen järjestäminen edellyttää henkilöresursseja. Modernit sähköiset oppimateriaalit eivät
  sovellu kierrätykseen.
 3. Perusopetuksessa noudatettu hankintatapa kilpailutusmetodeineen soveltuu hyvin myös toiselle
  asteelle. Se on toimiva hankittaessa niin digitaalisia kuin paperisiakin oppimateriaaleja.
 4. Kustannetut oppimateriaalit ovat kustannustehokkaita. Vastaavaa laatua, koulutusta ja
  päivityspalvelua tuottavaa tuotantoketjua ei ole taloudellisesti mahdollista ryhtyä rakentamaan
  julkisin varoin.
 5. Valtion rahoittaessa kuntien koulutuksenjärjestäjiä tulisi sen selkeästi erottaa omiksi
  rahoituskohteikseen opetuksessa käytettävät laitteet, ohjelmistot ja tarvikkeet sekä pedagoginen
  sisältö.

Suomen Kustannusyhdistyksen lausunto