Kustantajan ja Celian yhteistyö

Äänikirjoja tuottaa Suomessa kaupallisten äänikirjakustantamoiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Celia. Celia tuottaa kirjoja saavutettaviksi tekijänoikeuslain mukaisesti. Celian äänikirjoja saavat lainata vain ne, joilla on lain tarkoittama lukemiseste.

Jatkossa merkittävä osa Celian äänikirjoista tuotetaan yhdessä kustantajien kanssa. Suomen Kustannusyhdistys ja Celia ovat yhdessä laatineet äänikirjojen yhteistuotannon hyvät käytännöt ja periaatteet.

Nainen istuu junassa kuulokkeet korvillaan.

Hyvät käytännöt kustantajan ja Celian yhteistyössä

 1. Kustantaja lähettää Celiaan tiedon suunnittelemistaan tulevan kauden äänikirjoista.
 2. Celia ilmoittaa kustantajalle, mitä kustantajan kirjoja aikoo itse tuottaa äänikirjoiksi.
 3. Kustantaja tekee haluamansa äänittämön kanssa sopimuksen äänikirjan tuottamisesta.
 4. Kun tuotannosta on päätetty ja kirjalle on valittu lukija, Celialta voidaan tiedustella, haluaako Celia tehdä kirjan yhteistuotantona kustantajan kanssa.
 5. Celian on mahdollista tehdä kirja yhteistuotantona, jos nämä perusteet täyttyvät:
  1. äänikirjalle on olemassa hankintalain mukainen suorahankintaperuste
  2. kustantamon käyttämä äänittämö on mukana Celian äänikirjojen suorahankinnan puitejärjestelyssä.
 6. Jos Celia hankkii kirjan yhteistuotantona, Celia tekee äänittämön kanssa kirjakohtaisen sopimuksen. Jokaisen Celialle tarjotun äänikirjan suorahankintaperuste arvioidaan erikseen. Celialla ei ole määräostovelvoitetta.
 7. Kustantajan käyttämä äänittämö toimittaa äänikirjan Celialle sovitussa formaatissa. Valmiilla äänikirjalla on Celiassa karenssi, jonka kesto on yleensä 14 päivää. Kustantaja voi sopia Celian kanssa lyhyemmästä karenssista. Kustantaja saa halutessaan käyttöönsä Celialle tehdyn äänikirjan rakennetiedoston.

Kustantajan tueksi äänikirjojen tuottamisessa

 1. Kustantajan ja kirjailijan välisessä sopimuksessa on huomioitu mahdollisuus julkaista teos äänikirjana.
 2. Kustantaja toimittaa tarvittaessa tuotettavan kirjan sisältöä, jotta se on toimiva äänikirjana.
 3. Kustantaja valikoi sopivan äänittämön äänikirjan tuotantoa varten.
 4. Kustantaja neuvottelee äänittämön kanssa lukijavalinnoista, tuotannon aikataulusta ja valmiin äänikirjan toimitustavoista.
 5. Kustantaja ja äänittämö varmistavat, että äänikirjan lukija saa
  1. lainmukaisen ja riittävän palkkion ja
  2. hyvät työolosuhteet ja riittävän ohjeistuksen luentaa varten
 6. Kustantaja etsii valmiille äänikirjalle erityyppisiä jakelukanavia.

Celian hyvät käytännöt kustantajien kanssa

 1. Jos Celialla on tarve tuottaa äänikirja, se tiedustelee kyseisen teoksen kustantajalta, olisiko tämä halukas yhteistuotantoon.
 2. Celia keskustelee kustantajan kanssa kirjan markkinointiin liittyvistä seikoista kuten kansikuvan käytöstä (kansikuvan saattaa omistaa joku kolmas osapuoli).
 3. Celia tiedottaa kustantajille (esimerkiksi SKY:n kautta) mitkä äänittämöt ovat sen suorahankintapuitejärjestelyn piirissä.
 4. Ensisijaisesti Celia pyrkii välttämään päällekkäistä äänikirjatuotantoa. Celia voi tekijänoikeuslain perusteella kuitenkin tuottaa kirjan itse saavutettavaan muotoon, vaikka kirja olisi jo tehty kaupallisessa tuotannossa.
 5. Celian äänikirja sisältää tiedon, että äänikirja on tarkoitettu ainoastaan lukemisesteisten käyttöön ja sen jakelu eteenpäin on kielletty. Celian viestinnässä huomioidaan, että Celian äänikirjat on tarkoitettu rajatulle kohderyhmälle.