Ääni- ja sähkökirjat

tyttö lukee pädiä purjelaivan kannella

Digitalisoituminen muuttaa kirjamarkkinoita. Jo useampi kuin joka toinen Suomessa myyty kirjakappale on digitaalinen – joko äänikirja tai luettava sähköinen kirja. Kirjamyynnin kustantajille tuomista euroista 40 % tulee digitaalisten julkaisujen myynnistä.

Sähköiset julkaisumuodot tuovat kirjoille uusia jakelukanavia ja yleisöjä. Sähköiset kirjamarkkinat kehittyvät vauhdilla, ja esimerkiksi korvauksiin ja tekijänoikeuksiin liittyy kysymyksiä ja kehittyviä käytäntöjä.

Myös sähköisistä julkaisuista käytettävät termit elävät markkinan kehittymisen mukaan. Termeillä sähkökirja, digikirja ja e-kirja viitataan luettavaan sähköiseen julkaisuun. Hybridikirja tai rikastettu kirja tarkoittaa kirjaa, joka yhdistää sähkökirjan ja äänikirjan ominaisuuksia.

Yksi lähitulevaisuuden suuri kysymys on sähköisen julkaisemisen saavutettavuus. EU:n esteettömyysdirektiivin myötä sähkökirjat tulevat saavutettavuuslainsäädännön piiriin vuonna 2025.

Lue lisää:

Hyviä käytäntöjä äänikirjojen tuotantoon liittyen