Saavutettavat e-kirjat

E-kirjoja alkavat koskea lainsäädännön saavutettavuusvaatimukset kesäkuussa 2025. Laki ei juuri sisällä käytännön ohjeita vaatimusten täyttämiseen. Tähän tarpeeseen Saavutettavuuskirjasto Celia ja Suomen Kustannusyhdistys tekivät yhteistyössä Saavutettavan e-kirjan hyvät käytännöt -ohjeet.

Ohjeet laadittiin työryhmässä, jossa oli Celian ja Suomen Kustannusyhdistyksen lisäksi edustajia seitsemästä eri kustantamosta sekä Kansalliskirjastosta ja Kirjavälityksestä. Tavoitteena oli luoda suomalaiselle kustannusmaailmalle ohjeet, joita noudattamalla tehtäisiin paitsi lainmukaisia, myös aidosti laadukkaita e-kirjoja. Pyrkimyksenä ei ollut vain lain noudattamisen minimitaso.

Kustantajien käytännön työtä helpottaa myös ohjeesta laadittu tiivistelmä sekä e-kirjan tarkistuslista:

Tietopaketissa kaikki keskeiset asiat e-kirjan tekemisestä

Ohjeessa käsitellään monipuolisesti saavutettavan e-kirjan tekemisen hyviä käytäntöjä. Aiheina ovat muun muassa e-kirjan formaatti, rakenne, navigointi, kuvien ja ulkoasun saavutettavuus sekä metatiedot. Ohje laadittiin nojaten kansainvälisiin standardeihin.

Materiaalissa katetaan kaikki perustapaukset. Vaativampiin tarpeisiin löytyy lisäohjeistusta Saavutettavuuskirjasto Celian ylläpitämältä Julkaise kaikille -verkkosivustolta.