Kustannetun oppimateriaalin hyödyt opetuksessa

Opettaja, turvataan yhdessä oppilaittesi osaaminen.

Aineisto on opetussuunnitelman mukaista

Piirroskuva paperinipusta, jossa teksti Ops!

Kustantajien oppimateriaalit perustuvat opetussuunnitelman asettamiin tavoitteisiin, jotka tuodaan materiaalissa käytännön tasolle. Opettajan ei tarvitse erikseen huolehtia tavoitteista, vaan hän voi keskittyä tuomaan opetukseen omia innostavia elementtejään.

Harkittu sisältö on selkeä opetuksen tuki

Piirroskuva, kaksi kirjaa.

Ammattilaisten tuottama oppimateriaali antaa oppilaalle ja opettajalle selkeän rungon, jonka mukaan edetään tavoitteiden suunnassa. Se varmistaa opetuksen jatkuvuuden myös silloin, kun koulussa tarvitaan sijaisopettajaa. Vanhemmille oppimateriaali tekee näkyväksi sen, mitä koulussa opetetaan ja mitä heidän lapsensa odotetaan oppivan.

Opettaja voi keskittyä oppilaisiin

Piirroskuva, aikuinen nainen ja lapsi kasvotusten.

Valmiista oppimateriaalista opettaja voi jakaa tunnilla helposti tehtäviä eritasoisille oppilaille itsenäistä opiskelua varten. Opettajalle vapautuu aikaa kiertää luokassa antamassa yksilöllisempää ohjausta kullekin oppilaalle. Tämä parantaa oppimistuloksia ja helpottaa opettajan ajankäytön haasteita.

Oppilaat saavat tasa-arvoista opetusta

Piirroskuvassa vaaka.

Laadukkaat kustannetut oppimateriaalit antavat oppilaille tasa-arvoiset oppimisen lähtökohdat.

Materiaalit ovat pedagogisesti laadukkaita

Piirroskuva, kirja ja viisi tähteä.

Kustantamoissa oppimateriaaleja laativat asiantuntevat, opettajista koostuvat työryhmät. Opetettava asia esitetään pedagogiset seikat huomioiden, ja aineistot ovat vaikeustasoltaan ja kieleltään ikäryhmälle sopivia.

Kustannettu aineisto on turvallinen tiedonlähde

Piirroskuva uimarenkaasta.

Kustantajat huolehtivat yhdessä tekijäryhmien kanssa siitä, että oppimateriaalien faktat on huolellisesti tarkistettu ja että oppimateriaalit ovat katsomuksellisesti puolueettomia. Siten ne tarjoavat hyvän lähtökohdan mediakriittisyyden opiskeluun. Kustantaja huolehtii myös teostensa tekijänoikeudellisesta lainmukaisuudesta ja hoitaa asiaankuuluvat luvat ja korvaukset muualta lainattuihin aineistoihin, esimerkiksi kirjallisuusnäytteisiin.

Digitaalisuudesta tulee osa koulun arkea

Piirroskuva tietokoneesta.

Kustannettuihin oppimateriaaleihin kehitetyt digitaaliset sisällöt tekevät oppimisen arjessa digitaalisuuden hyödyntämisestä sujuvaa. Videokuva, ääni ja interaktiiviset sisällöt ovat osa monipuolista oppimista.

Kustantajalta saa tukea, vinkkejä ja koulutusta

Piirroskuva hehkulampusta.

Opettaja saa kustantajalta tarvittaessa tukea ja koulutusta materiaalin käyttämiseen. Käytännön vinkit helpottavat materiaalin hyödyntämistä arjessa.