Neljä faktaa toisen asteen oppimateriaaleista

Tälle sivulle on koottuna keskeisimpiä faktatietoja toisen asteen oppimateriaaleihin liittyen sekä linkit tiedon lähteille. Lisäksi esitetään Suomen Kustannusyhdistyksen näkemykset esiteltyihin tosiseikkoihin viitaten.

 1. Kustannetun oppimateriaalin osuus on vain noin 2,4 % toisen asteen koulutuksen kokonaismenoista
 2. Peruskoulun oppimateriaalien hankintamalli toimii myös toisella asteella
 3. Iso osa oppimateriaalista on pian digitaalista
 4. Laadukkaan oppimateriaalin tekeminen vaatii paljon aikaa ja resursseja

1. Kustannetun oppimateriaalin osuus on vain noin 2,4 % toisen asteen koulutuksen kokonaismenoista

Piirakkakaavio. Kustannetut oppimateriaalit ovat vain 2,4 prosentin osuus toisen asteen kokonaismenoista.

Suomen Kustannusyhdistyksen näkemys:
Uudistukseen varattava riittävät resurssit – oppimateriaaleista ei kannata säästää

Kuntien taloustilanne on haastava ja valtiolta tuleva korvaus toisen asteen kustannuksiin ei välttämättä riitä korvaamaan kunnille muodostuvia kustannuksia. On kuitenkin tärkeää, että oppimateriaalin laadusta ei tämän vuoksi tingitä, vaan taataan asianmukainen oppimateriaali kaikille opiskelijoille.

Oppimateriaalit muodostavat kokonaiskustannuksista vain pienen osan – niistä pihistämällä ei synny merkittäviä säästöjä. Sen sijaan laadukas oppimateriaali vapauttaa opettajien resursseja varsinaiseen opetustyöhön.

2. Peruskoulun oppimateriaalien hankintamalli toimii myös toisella asteella

 • Perusopetuksessa on ollut vuosikymmeniä käytössä oppimateriaalien hankintamalli, joka on hyvin sovellettavissa myös toisen asteen tarpeisiin.
 • Kunta kilpailuttaa oppimateriaalin välittäjät. Näillä on valikoimissaan kaikkien kustantajien materiaalit. Voittanut välittäjä toimittaa materiaalit kyseisen kunnan kouluihin.
 • Rehtorit ja opettajat valitsevat kustantajien valikoimasta ne materiaalit, jotka tukevat parhaiten koulun ja opettajien pedagogisia tavoitteita.
Kaavio: Oppimateriaalin hankintamalli. Kunta kilpailuttaa välittäjät, opettajat valitsevat materiaalit ja rehtori hyväksyy valinnan budjetin pohjalta.

Suomen Kustannusyhdistyksen näkemys:
Hankintamalli palvelee koulun tarpeita

Perusopetuksen hankintamalli on hiottu palvelemaan koulujen vuodenkiertoa, ja tilauskanavat ovat valmiina. Opettajat valitsevat käyttöönsä parhaiten soveltuvat oppimateriaalit. Oppimateriaalikustantajat puolestaan kilpailevat opettajien valinnoista kustantamiensa oppimateriaalien laadulla ja hinnalla. Markkinamekanismi pitää oppimateriaalien laadun korkeana ja hinnan matalana.

Perusopetuksen hankintamallia muokkaamalla on mahdollista luoda järjestelmä, joka toimii myös toisen asteen hankinnoissa. Täysin identtisiä tarpeet eivät ole, vaan toisella asteella samaa oppimateriaalia voidaan tarvita koko koulutuksen ajan tai uudestaan ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessa.

3. Iso osa oppimateriaalista on digitaalista

 • Digitaalisten oppimateriaalien käyttö toisella asteella kasvaa nopeasti. Vuonna 2020 myydyistä lukion oppimateriaaleista 53,1 % oli digitaalisia, ammattikouluissa 23 %. (Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen vuositilasto)
 • Helsingin kaupungin maksuttoman toisen asteen kokeilussa 82 % oppimateriaaleista oli digitaalisia. (Lähde: Kokeilun loppuraportti)
Palkkikaavio: digitaalisen oppimateriaalin osuus toisella asteella on 49 %, lukiossa 53 % ja Helsingin kaupungin kokeilussa 82 %.

Suomen Kustannusyhdistyksen näkemys:
Digitaalinen materiaali on monipuolista, mutta vaikeasti kierrätettävää – riittävä resursointi tärkeää

Digitaaliset oppimateriaalit sopivat hyvin toiselle asteelle, jossa opiskelija tarvitsee oppimateriaaleja pidemmän aikaa, esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen tai opinnäytetyöhön – tämä onnistuu käyttäjäkohtaisella lisensoinnilla ilman, että koulun tarvitsee hallinnoida paperisten kirjojen kierrätystä.

Digitaalisia oppimateriaaleja ei yleensä voida kierrättää, koska niihin kertyy oppilaan henkilökohtainen suoritushistoria ja muistiinpanot, ja ne voivat mukautua oppilaan yksilölliseen suoritustasoon. Paperikirjat ovat kuten ennenkin osittain kierrätettäviä. On kuitenkin huomattava, että jatkossa kierrätyksestä vastaa koulutuksenjärjestäjä, ei oppilas itse. Tämä on huomioitava resurssoinnissa.

Oppimateriaali ei enää tarkoita vain teksti- ja tehtäväkirjaa, vaan monipuolista kokonaisuutta, joka saattaa sisältää liikkuvaa kuvaa, ääntä sekä pelillisiä elementtejä. Materiaali mukautuu opiskelijan etenemisen mukaan ja tukee oppimista. Modernien laadukkaiden digitaalisten materiaalien tuotanto on selvästi kalliimpaa kuin painetun edellä mainittujen uusien elementtien myötä. Kustantaja huolehtii niiden lisäksi mm. aineistojen jatkuvasta päivittämisestä, digitaalisten alustojen kehittämisestä, tekijänoikeuksista ja saavutettavuudesta.

4. Laadukkaan oppimateriaalin tekeminen vaatii paljon aikaa ja resursseja

 • Suurin osa oppimateriaalin tuotantokustannuksista syntyy sisällön tuottamisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä.
 • Yhden oppikirjan valmistusprosessi kestää tyypillisesti noin 1,5 vuotta.
 • Kustantajien työryhmissä työskentelee sivutoimisesti yli 3 000 ammattitaitoista ja asiantuntevaa opettajaa saaden työstään palkkion.
 • Laadukas oppimateriaali sisältää monipuolista sisältöä: tekstejä, tehtäviä, kuvitusta ja videoita, opettajan oppaita jne.
Kaavio: Laadukkaan oppimateriaalin valmistus ideasta opiskeluun kestää jopa kaksi vuotta.

Suomen Kustannusyhdistyksen näkemys:
Laadukas oppimateriaali antaa opettajan keskittyä opetukseen

Kilpailu Suomen oppimateriaalimarkkinassa on tiukkaa, ja suomalaiset kustantajat tarjoavat laadukkaita vaihtoehtoja opetuksen järjestäjille.

Oppimateriaalikustantajat saavat Opetushallitukselta tietoa tulevista opetussuunnitelmista ja pyrkivät parhaansa mukaan toteuttamaan niiden tavoitteet. Tämän takia kustantajilla on valmius julkaista uudet oppimateriaalinsa aina opetussuunnitelmien vaihtuessa. Kaupalliset kustantajat sitoutuvat myös ylläpitämään materiaalin laatua vuosiksi eteenpäin sekä huolehtivat tekijänoikeuksista sekä digitaalisiin oppimateriaaleihin liittyvistä alustoista.

Laadukas, ammattimaisesti kustannettu oppimateriaali takaa, että opettajat voivat keskittyä perustyöhönsä – opettamiseen.


Suomen Kustannusyhdistyksen sanoma tiiviisti

Maksuton toinen aste tulee – tehdään se kunnolla

Edessämme on lähihistoriamme merkittävin koulutuspoliittinen uudistus, kun oppivelvollisuusikä pitenee vuoden 2021 elokuusta lähtien ja samalla toisen asteen koulutus muuttuu opiskelijalle maksuttomaksi. Onnistunutta uudistusta valmistellaan nyt kunnissa.

Suomen menestyksen kulmakivi on tasa-arvoisesti ja laadukkaasti koulutettu kansa. Jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus hyvään oppimateriaaliin. Laadukas materiaali on ensiarvoisen tärkeää opiskelijoiden ja opettajien työn kannalta sekä tärkeä yhdenvertaisuuden tae.