Maksuton toinen aste

nuoria koululuokassa.

Hallitusohjelman mukaisesti toisen asteen opinnoista tulee tehdä opiskelijoille maksuttomia, mikä koskee myös oppimateriaaleja. Muutos tulee voimaan vaiheittain vuodesta 2021 alkaen.

Muutoksen yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että koulutuksen järjestäjillä on käytössään riittävät resurssit laadukkaan oppimateriaalin hankkimiseen.

12.6.2020 Suomen Kustannusyhdistyksen lausunto: Oppivelvollisuuden laajentaminen vaatii riittävää resursointia

Voittava kunta kouluttaa

Kunnan tarjoamat koulutuspalvelut painavat jatkossa yhä enemmän asuinkunnan valinnassa. Opettajat ja heidän käytettävissään olevat opetusvälineet määrittävät koulun vetovoimaa.

Sakari Laiho

Johtaja, Suomen Kustannusyhdistys

Agendalla 6.5.2021