Kuntavaaleissa tulisi puhua koulusta

Kannanotot 28.5.2021

Suomen Kustannusyhdistyksen sanoma uusille kuntapäättäjille on selkeä: huolehtikaa koulutuksemme korkeasta laadusta ja oppimateriaaleistamme myös toisella asteella!

Sakari Laiho

Johtaja, Suomen Kustannusyhdistys

Suomen sivistyksen perusta on tasa-arvoisesti ja korkeatasoisesti koulutettu kansamme. Tämän varmistamisessa laadukkailla oppimateriaaleilla on ensiarvoisen tärkeä tehtävä. Kuntavaaleissa äänestämmekin nyt paljosta, kun koulutus nousee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen merkittävimmäksi kuntien osa-alueeksi.

Helsingin Sanomien ja MTV:n teettämissä kyselyissä lapset ja nuoret nousivat kuntavaalien kärkiteemoihin. Koulutus vastaavasti jäi hieman kärkiteemojen ulkopuolelle, mikä on yllättävä tulos huomioiden sen merkittävyys tulevaisuuden kunnissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä pois kunnilta koulutus nousee isoimmaksi kuntien päätöksenteon kokonaisuudeksi. Kesälomien jälkeen, uusien valtuustojen aloittaessa, koulutuksen merkitystä korostaa myös se, että toinen aste muuttuu opiskelijoille maksuttomaksi. Lähihistoriamme merkittävin koulutuspoliittinen uudistus asettaa tuleville kuntapäättäjille myös budjettipainetta kuntien haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

Kustannetun oppimateriaalin osuus toisen asteen kokonaiskustannuksista on pari prosenttia. Siitä nipistämällä ei saavuteta suuria säästöjä.

Sivistys on kuitenkin aina ollut pienen kansamme vahvuus. Tämän menestyksen perusta on ollut tasa-arvoisesti ja laadukkaasti koulutettu kansa. Laadukas materiaali on tässä ensiarvoisen tärkeää opiskelijoiden ja opettajien työn kannalta. Samalla se on tärkeä yhdenvertaisuuden tae.

Laadukas oppimateriaali mahdollistaa sen, että opettajan ajankäyttö kohdistuu olennaiseen: oppilaiden ja opiskelijoiden ohjaamiseen ja kohtaamiseen, ei oppimateriaalin laatimiseen tai sen etsimiseen eri lähteistä. Suomalaiset opettajat ovat maailman parhaita asiantuntijoita työssään. Antamalla opettajille mahdollisuuden valita itselleen ja oppilailleen sopivimman oppimateriaalin sekä varmistamaan sen laadun, annamme samalla parhaan tuen lasten ja nuorten oppimiselle.

Infograafi opetusmateriaalin valmistuksen vaiheista. Ideasta opiskeluun kuluu kaksi vuotta, työryhmässä 15-50 ammattilaista.
Laadukkaan oppimateriaalikokonaisuuden valmistukseen tarvitaan riittävästi aikaa ja kymmenien ammattilaisten työpanosta.

Koronapandemian aikana oppimateriaalit ovat nousseet entistäkin suurempaan rooliin, kun opetusta on jouduttu järjestämään paljon etänä. Suomen kouluissa käytetään pääsääntöisesti kustannettuja oppimateriaaleja, joita on ollut tuottamassa monipuolinen ammattilaisten joukko. Tämä on se joukko, joka varmistaa, että sisältö on aina tarkastettua ja korkealaatuista.

Suomen Kustannusyhdistyksen sanoma uusille kuntapäättäjille on selkeä: huolehtikaa koulutuksemme korkeasta laadusta ja oppimateriaaleistamme myös toisella asteella! Mallia toisen asteen oppimateriaalien hankintaan voi ottaa vaikka peruskoulun puolelta. Perusopetuksessa on ollut vuosikymmeniä käytössä hankintamalli, joka on hyvin sovellettavissa myös toiselle asteelle. Siinä opettajat valitsevat pedagogisin perustein, mitä materiaalia haluavat käyttää, ja kunnat kilpailuttavat toimittajat. Näin kuntapäättäjä voi olla varma, että hankinnan laatu ja hinta ovat kohdillaan.

Peruskoulussa on käytössä hankintamalli, jossa opettajat valitsevat haluamansa materiaalit budjetin raameissa, ja välittäjä tekee työn helpoksi kouluille. Sama malli on sovellettavissa myös toiselle asteelle.

Koulutuksen merkittävyyden ymmärtävät ehdokkaat ovat vahvoilla tulevissa kuntavaaleissa. Kuntataloutta pohtivien on nimittäin hyvä tietää: kustannetut oppimateriaalit ovat alle 2,5 % toisen asteen koulumenoista. Niistä nipistäminen ei pelasta kuntien taloutta, mutta niihin panostaminen auttaa merkittävästi koulutuksemme laatua ja tasa-arvoa sekä vapauttaa opettajien aikaa varsinaiseen opetustyöhön. Pidetään näistä asioista yhdessä huolta!

Lue lisää: Neljä faktaa toisen asteen oppimateriaaleista

Sakari Laiho
johtaja, Suomen Kustannusyhdistys