Sähkökirjaan viittaaminen

Sähköisen lähdekirjallisuuden käyttö lisääntyy, ja siihen viittaamisen käytäntöjä on useita. Esimerkiksi APA, Harvard ja ACM ovat suosittuja viittausten merkitsemistyylejä:

Valitsemaansa viittaustyyliä kannattaa noudattaa johdonmukaisesti. Opiskeluun liittyvässä työssä tarkista oman oppilaitoksesi ohjeet. Alla yksi mahdollinen viittauskäytäntö.

Viittaaminen tekstissä

Sähkökirjoissa ei aina ole sivunumeroita. Voit käyttää silloin esimerkiksi luvun numeroita tai nimeä osoittamaan, mistä käyttämäsi asia on otettu.

Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen 2021, luku 5).
tai
Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen 2021, luku ”luvun nimi”).

Jos halutaan tarkempi viittaus esim. tiettyyn kappaleeseen, voidaan viittaukseen merkitä kappaleen aloittavat sanat.

Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen 2021, luku 5, kappale ”kappaleen muutama ensimmäinen sana”).
tai
Tekstiä tekstiä tekstiä (Möttönen & Nieminen 2021, luku ”luvun nimi”, kappale ”kappaleen muutama ensimmäinen sana”).

Viittaaminen lähdeluettelossa

Kirjan tiedoissa mainitaan, että teos on sähkökirja, esim. (ePub-versio), (pdf-versio) tms. sekä julkaisuajankohta riittävällä tarkkuudella. Jos julkaisulla on URL-osoite tai DOI-tunniste, ilmoitetaan tämä viimeiseksi.

Möttönen, Maija & Nieminen, Pekka (2021 [versio 2.5.2021]). Teoksen nimi (ePub-versio). Kustantaja. URL / DOI