Esteettömyys ja sähkökirjat

Mies käyttää tekstinsuurennustyökalua.

Euroopan parlamentti hyväksyi keväällä 2019 niin sanotun esteettömyysdirektiivin (European Accessibility Act). Direktiivi koskee muun muassa kuluttajille tarkoitettuja sähkökirjoja ja sähkökirjojen lukemiseen tarkoitettuja ohjelmistoja sekä audiovisuaalisia mediapalveluja.

Suomessa eduskunta hyväksyi hallituksen lakiesityksen joulukuussa 2022.

Palvelut tulee jatkossa toteuttaa niin, että kaikenlaiset ihmiset voivat käyttää palveluja riippumatta mahdollisista toimintarajoitteista.

Uutta lainsäädäntöä sovelletaan direktiivissä määriteltyihin tuotteisiin, jotka saatetaan markkinoille 28.6.2025 jälkeen ja palveluihin, joita tarjotaan kuluttajille 28.6.2025 jälkeen. Uudet velvoitteet muuttavat sähkökirjojen tekotapaa, ja ne koskevat koko sähkökirjan tuotantoketjua, kuten verkkokauppoja ja lukuaikapalveluita.

Suomen Kustannusyhdistys on seurannut aktiivisesti kansallisen lainsäädännön valmistelua ja tarjoaa jäsenilleen aihetta koskevaa koulutusta.

23.11.2022 Näin teen e-kirjasta esteettömän -seminaarin materiaalit

Mitä tarkoittaa esteetön sähkökirja?

Esteettömyysdirektiivin tarkoituksena on helpottaa toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden osallistumista yhteiskuntaan. Esteettömyysdirektiivin mukainen, saavutettava sähkökirja toimii erilaisilla päätelaitteilla, sen sisältöä kuten värejä ja fonttikokoa pystyy mukauttamaan yksilöllisiin tarpeisiin, ja sitä voivat käyttää myös esimerkiksi näkövammaiset henkilöt. Saavutettava palvelu on helppokäyttöinen ja toimiva kaikille käyttäjille, myös niille, joilla ei ole erityistarpeita.

Esteettömille ja saavutettaville tuotteille ja palveluille on kysyntää, ja niiden tarpeen ennakoidaan kasvavan huomattavasti. Sähkökirjojen tuottaminen saavutettaviksi vähentää myös erillisten saavutettavien versioiden tarvetta.

Sähkökirjojen ja niiden lukemiseen tarkoitettujen ohjelmistojen lisäksi esteettömyysvaatimukset koskevat myös

  • sähkökirjojen metadatatietoja
  • jakeluketjua
  • verkkokauppaa.

Toisaalta direktiivi antaa niin sanotuille mikroyrityksille mahdollisuuden olla noudattamatta sääntelyä.

Lue lisää

Celian ohjesivusto esteettömään julkaisemiseen: Julkaisekaikille.fi

Miia Kirsi: Esteettömyysdirektiivi ja e-kirjojen saavutettavuus
27.11.2019 Vastuullinentiede.fi

Esteettömyysdirektiivi tuo uusia vaatimuksia sähkökirjoille

Esteettömyysdirektiiviä koskeva hallituksen luonnos on nyt lausuntokierroksella. Media-alalle on myönteistä, ettei luonnoksessa ole laajennettu direktiivin soveltamisalaa. Kirjankustantajille uusi sääntely kuitenkin merkitsee todella suurta muutosta, sillä tällä hetkellä markkinoilla ei ole esteettömyysdirektiivin velvoitteet täyttäviä sähkökirjoja.

Johanna Haapiainen-Makkonen

Juridinen asiantuntija, Suomen Kustannusyhdistys

Agendalla 19.1.2022