Äänikirjan ansaintalogiikka

Äänikirjamarkkina on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja kirjallisuuden pariin on löytänyt uusia kuluttajia äänikirjojen myötä. Valtaosa äänikirjoista kulutetaan kuukausimaksullisissa lukuaikapalveluissa (esim. Storytel, BookBeat). Niiden kautta kertyvät tulot muodostuvat eri tavalla kuin kirjakaupoissa myytävien painettujen kirjojen.

Kuluttaja vertailee äänikirjoja hankkiessaan lukuaikapalvelujen hintoja muihin vastaavanlaisesti hinnoiteltuihin sisältöpalveluihin, kuten Spotify tai Netflix. Vertailua ei tehdä siis pelkästään äänikirjoja tarjoavien palvelujen kesken. Jo aikaisemmin markkinoilla olleet suoratoistopalvelut ovat muokanneet markkinan hinnoittelun tietylle tasolle. Äänikirjan talous lähtee siitä, kuinka paljon kuluttaja on valmis kuukaudessa maksamaan oikeudesta kuunnella kirjoja. Palveluntarjoajan ja kustantajan on hinnoiteltava tuotteensa niin, että sille on kysyntää.

Ansaintalogiikan muutos koskee koko kirja-alaa

Julkiseen keskusteluun on erityisesti noussut kirjailijoiden äänikirjoista saamien tekijänoikeuspalkkioiden alhainen taso. Keskustelussa on hyvä huomata, että sama ansaintalogiikan muutos koskee koko kirjan arvoketjua, tekijöiden lisäksi myös esimerkiksi kirjan kustantajaa ja myyjää. Yhtä kirjakappaletta kohti rahaa on liikkeellä merkittävästi vähemmän.

Kustannusyhdistyksen viimeisimmän vuositilaston mukaan kustantajan kirjasta saama keskihinta on painetusta kirjasta 10,45 €, lukuaikapalvelun kautta kulutetusta äänikirjasta 2,46 €. Näistä tuloista kustantaja maksaa tekijänpalkkiot sekä kirjan tuotantoon, markkinointiin ja logistiikkaan liittyvät kulut ja henkilöstömenot. Huomionarvoista on, että äänitys nostaa äänikirjojen tuotantokustannuksia merkittävästi.

Kustantajien kirjailijoille maksamien tekijänoikeuspalkkioiden prosentit ovat painetusta teoksesta ja äänikirjasta samat tai samaa suuruusluokkaa. Tekijänoikeustulojen muuttuminen ei johdu siis muuttuneesta jakoprosentista, vaan markkinoilta saatavan korvauksen muuttumisesta.

Äänikirjoissa tilitettävä tekijäpalkkionsumma voi olla pienempi, koska lukuaikapalvelusta saatava tuotto jokaista kirjaa kohti on painettua kirjaa pienempi. Verrattuna painetun kirjan markkinaan tekijänoikeustulot voivat olla nykyään myös suuremmat, mikäli kuuntelumäärät ovat korkeat, sillä toisin kuin painetusta kirjasta, äänikirjasta korvauksia maksetaan jokaisesta kuunnellusta minuutista. Painettu kirja myydään vain kerran, vaikka saman fyysisen kappaleen lukisikin useampi henkilö.

Ympyräkaavio kuvaamassa painetusta ja äänikirjasta saatavien tulojen kokoeroa
Äänikirjasta kustantaja saa vain noin neljänneksen painetun kirjan tuloihin verrattuna. Kustantajalle tulevasta osuudesta kustantaja maksaa kirjailijalle tekijänpalkkion sekä kattaa kirjan tekemisen käytettyjä kuluja. Kirja voi jäädä myös tappiolliseksi kustantajalle.