Kannanotot 7.2.2022

Tuleva esteettömyyslainsäädäntö merkitsee kirja-alalle suurta mullistusta

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima työryhmä on valmistellut lainsäädäntöä tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista. Esteettömyysvelvoitteet koskevat myös sähkökirjoja ja niiden jakeluketjua. Tarkoituksena on edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti tuotteita ja palveluita. Taustalla on EU:n direktiivi tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista (EU) 2019/882 ja sen toimeenpano Suomessa. Suomen Kustannusyhdistys kannattaa esteettömyyslainsäädännön tavoitteita. Nyt lausunnoilla oleva esitysluonnos on varsin tasapainoinen […]

Kannanotot 8.12.2021

Kirja-ala iloinen EU:n avaamasta mahdollisuudesta: käytetään hyväksi nollaverokanta, edistetään suomalaisten lukutaitoa!

Euroopan unioni on mahdollistamassa sanomalehtien, kirjojen ja aikakauslehtien vapauttamisen arvonlisäverosta. Tämän myötä myös Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön ns. nollaverokanta. Kirjailijat, kustantajat ja kirjakaupat iloitsevat uutisesta. Kirjojen verotus verottaa lukemista, ja jatkossa yhteiskunnalla on mahdollisuus tukea kirja-alan elinvoimaa, lukemista ja lukutaitoa verotusratkaisuin. Kiitos tästä mahdollisuudesta kuuluu suomalaisille päättäjille, jotka ovat olleet tukemassa uudistusta. Vasta julkistetun kansallisen lukutaitostrategian […]

Kannanotot 2.11.2021

Luonnos tekijänoikeuslain muuttamisesta heikentää erittäin merkittävästi kustantajien toimintaedellytyksiä

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu luonnos esitykseksi tekijänoikeuslain muutoksista. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toimeenpano. Suomen Kustannusyhdistyksen näkemyksen mukaan luonnos sisältää useita erittäin ongelmallisia kohtia. Ongelmalliset kohdat ovat lähtökohtaisesti asioita, joita ei direktiivi edellytä, vaan samassa yhteydessä on ryhdytty kansalliselta pohjalta muuttamaan lakia. Esitysluonnos tekee yleisen kirjallisuuden teoksista täysin vapaasti kopioitavia opetuksessa ja […]

Kannanotot 8.10.2021

Näkemyksiä suomenkieliseen tiedejulkaisemiseen: Jos vaaditaan avoimuutta, on vaadittava sille ensin rahoitus

Suomen Kustannusyhdistys (SKY) edustaa suomalaisia kirja- ja oppimateriaalikustantajia. Sen jäsenkuntaan kuuluvat myös merkittävimmät kotimaiset kaupalliset tiedekustantamot. Siksi SKY ottaa osaa myös tieteellistä julkaisemista ja oppimateriaaleja koskevaan keskusteluun. Vaatimus yleistajuisten teosten saattamisesta ilmaiseksi saataville ilman pitkäjänteistä (yli 5 vuotta) rahoitusta murentaisi toteutuessaan suomenkielisten tiedekustantamojen toimintaedellytykset. Julkisuus on tieteelle tärkeää Tieteellisen julkaisemisen kentällä avoimuus (open access) on […]

Kannanotot 28.5.2021

Kuntavaaleissa tulisi puhua koulusta

Suomen sivistyksen perusta on tasa-arvoisesti ja korkeatasoisesti koulutettu kansamme. Tämän varmistamisessa laadukkailla oppimateriaaleilla on ensiarvoisen tärkeä tehtävä. Kuntavaaleissa äänestämmekin nyt paljosta, kun koulutus nousee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen merkittävimmäksi kuntien osa-alueeksi. Helsingin Sanomien ja MTV:n teettämissä kyselyissä lapset ja nuoret nousivat kuntavaalien kärkiteemoihin. Koulutus vastaavasti jäi hieman kärkiteemojen ulkopuolelle, mikä on yllättävä tulos huomioiden […]