Luonnos tekijänoikeuslain muuttamisesta heikentää erittäin merkittävästi kustantajien toimintaedellytyksiä

Kannanotot 2.11.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu luonnos esitykseksi tekijänoikeuslain muutoksista. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toimeenpano.

Suomen Kustannusyhdistyksen näkemyksen mukaan luonnos sisältää useita erittäin ongelmallisia kohtia. Ongelmalliset kohdat ovat lähtökohtaisesti asioita, joita ei direktiivi edellytä, vaan samassa yhteydessä on ryhdytty kansalliselta pohjalta muuttamaan lakia.

Esitysluonnos tekee yleisen kirjallisuuden teoksista täysin vapaasti kopioitavia opetuksessa ja tieteessä. Se myös vaarantaa huolestuttavalla tavalla laadukkaiden, ammattimaisesti tuotettujen oppimateriaalien tuotannon. Toteutuessaan laki puuttuisi merkittävällä tavalla kustantajien sekä tekijöiden elinkeinovapauteen ja heikentäisi kotimaisten kustantajien edellytyksiä harjoittaa elinkeinoaan.

Alan kannalta kaikkein pahimpia pykäliä ovat 14 § (opetus ja tiede pakkolisenssi), 18 § (opetuksessa käytettävät kokoomateokset) ja 38 § (tieteellisen artikkelin kirjoittajan sopimusoikeuden rajoitus). Kustannussopimusta koskevat pykälät sen sijaan ovat nykytilaa kuvaavia kirjauksia lakiin eivätkä sisällä merkittäviä pulmia.

Suomen Kustannusyhdistyksen on jättänyt asiasta lausunnon ja yhdessä muun luovan alan kanssa vastustaa mm. edellä kerrottujen pykälien säätämistä luonnoksessa esitetyssä muodossa.