Tekijänoikeuslaki uudistuu – e-lainauskorvaus herättänyt keskustelua

Kannanotot 20.12.2023

Tekijänoikeuslain muutos on lähtökohdiltaan tervetullut: E-lainauskorvauksen myötä tekijöille taataan vihdoin korvaus digitaalisten teosten kirjastokäytöstä. Kiivastakin keskustelua kirja-alalla on herättänyt e-lainauskorvauksen jakaminen kirjailijoiden lisäksi myös äänikirjan lukijoille.

Kirjailijoiden toimeentulosta huolehdittava

Keskustelu on nostanut esiin syvän huolen kirjailijoiden toimeentulosta.

Hallituksen monet kirja-alaan osuvat leikkaussuunnitelmat – kirjojen arvonlisäveron nosto ja vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen poistaminen – heikentävät merkittävästi kirjailijoiden toimeentuloa ja koko kirja-alan toimintaedellytyksiä.

Myös e-lainauskorvauksen tasoa määrittäessä tulisi huomioida pottia jakavien ryhmien määrä. Kun jakajia on enemmän, tulisi myös korvaukseen varattavan summan vastaavasti kasvaa.

Myynnistä edelleen korvaus vain tekijälle

On tärkeää huomata, että lakimuutos koskee vain sähköisten aineistojen kirjastolainausta ja siitä valtion taholta maksettavaa korvausta. Lainmuutoksella ei ole vaikutusta kaupallisten markkinoiden voimassa oleviin sopimuksiin.

Kustantajat maksoivat äänikirjoista tekijänpalkkioita arviolta 7,8 miljoonaa euroa vuonna 2022 – siis moninkertaisesti verrattuna budjetoituun yhden miljoonan euron e-lainauskorvaukseen.

Kirjailija saa kirjastolisenssien myynnistä aina myös kustannussopimuksen mukaisen tekijänpalkkion. Tavallisesti kirjailijalle maksettava prosenttiosuus äänikirjan tai painetun kirjan myynnistä on yhtä suuri riippumatta siitä, myydäänkö kirja kirjastolle vai kuluttajalle.

Valtion maksama lainauskorvaus maksetaan tämän lisäksi korvaamaan kirjastokäytöstä seuraavaa myynnin laskua.

Lue sivuiltamme lisää digimarkkinan toiminnasta

Tekijänoikeus säilyy ennallaan

Lakimuutos ei muuta teoksen tekijän tekijänoikeudellista asemaa. Tekijänoikeus teokseen on edelleen kirjan kirjoittajalla ja mahdollisella kuvittajalla ja kääntäjällä. Äänikirjan lukijan työpanos on suojattu lähioikeuden, ei tekijänoikeuden nojalla.

Tekijänoikeuteen liittyviä näkökulmia on tarkemmin avattu Sanaston sivuilla.

Kustantaja ei saa e-lainauskorvausta

Kustannusyhdistys pitää tekijänoikeuslain uudistusta tarpeellisena. Kannanotossamme emme ottaneet kantaa e-lainauskorvausten jakautumiseen, sillä pohjoismaisen käytännön mukaan kustantajat eivät ole lainauskorvausten jaossa osapuolena.